ลงwindowsใหม่/ย้ายคอมฯ

How Can We Help?
< Back
You are here:
Print

ลงwindowsใหม่/ย้ายคอมฯ

 1. ถ้าLicense Keyหาย — ท่านจะต้องเสียเวลารอ Admin ว่าง ช่วงบ่ายๆ และไม่ได้ติดธุระอะไร มาดูว่า License ของท่านคืออะไร ถ้าโชคไม่ดี admin ไปตจว./ตปท. ท่านก็ต้องรอครับ เพราะตอนซื้อเราได้แจ้งให้ท่านเก็บ License ไว้ให้ดีแล้ว
 2. ถ้าไม่อยากรอให้ ทำตามหัวข้อ3 — คือลงwindows ใหม่ และลงโปรแกรมฯใหม่ ท่านจะสามารถใช้งานได้เป็นตัวทดลอง30+30วัน
 3. กรณี boot เข้า windows ได้ และเข้าโปรแกรมได้
  1. </> จดชื่อเครื่องคอมฯเดิมไว้ –>ThisPC–>Right Click–>Property
  2. </> backup ฐานข้อมูลไว้ ไปที่DrugStoreRx (Server) –>เมนูจัดการข้อมูล–>สำลองข้อมูล–>เริ่มทำการbackup จะได้ไฟล์ชือคล้ายๆนี้  20180718.bak ขึ้นอยู่กับวันที่เราทำการbackupข้อมูล ไฟล์จะอยู่ที่
   c:\program files (x86)\microsoft sql server\mssql\mssql.1\backup
   ถ้าไม่เจอดูที่ c:\program files\microsoft sql server\mssql.1\mssql\backup
   ให้ทำการcopy ไฟล์นี้เก็บไว้ใน usb drive หรือพักไว้ที่อื่นแล้วแต่ท่านจะสะดวก
  3. </> หลังจากลง windows ใหม่แล้วให้ตั้งชื่อ Computer Name กลับไปให้เหมือนเดิม
  4. </> ลงโปรแกรมฯDrugStoreRx ใหม่ให้เรียบร้อย
  5. </> copy ข้อมูลที่backup จาก usb drive มาลงที่เดิม
   c:\program files (x86)\microsoft sql server\mssql.1\mssql\backup
   ถ้าไม่เจอดูที่ c:\program files\microsoft sql server\mssql\mssql.1\backup
  6. </> นำข้อมูลที่backup ไว้กลับมาใช้งาน ไปที่DrugStoreRx (Server) –>เมนูจัดการข้อมูล–>สำลองข้อมูล–>นำข้อมูลกลับมาใช้งาน
 4. กรณี boot เข้า windows ไม่ได้ และต้องลง windowsใหม่, หรือเข้าโปรแกรมฯไม่ได้

  1. </> ถ้าเข้า windows ได้ ให้ปิด service mssql$sqlexpress เพื่อ copy folder c:\program files (x86)\microsoft sql server\mssql.1\data ออกมาเก็บไว้ใน usb drive ก่อน
   ,หรือถ้าต้องส่งซ่อมให้ช่างถอด hardisk แล้วดึงข้อมูลใน c:\program files (x86)\microsoft sql server\mssql.1\ ออกมาให้ได้,
  2. </> ถ้าดึงได้ข้อมูลจะยังอยู่…โชคดีไป
  3. </> ถ้าดึงไม่ได้ต้องเอาข้อมูลที่เรา backup ก่อนหน้านี้มาใช้ (ได้ข้อมูลเก่า)
  4.  </> ลง windows แล้วลงโปรแกรมdrugstorerxใหม่ หลังจากลงโปรแกรม ห้าม login เข้าโดยเด็ดขาด ถ้า login เข้าข้อมูลของท่านจะหายทันที และท่านจะได้ข้อมูลตัวอย่างที่ติดมากับโปรแกรมฯ
  5. </> copy ข้อมูลเฉพาะ folder
   c:\program files (x86)\microsoft sql server\mssql.1\mssql\data ที่ช่าง backup ไว้ในข้อ1 ไปไว้ที่เดียวกันในเครื่องใหม่ c:\program files (x86)\microsoft sql server\mssql.1\mssql\data ***อาจจะต้องปิด service mssql$sqlexpress แล้วเปิดใหม่
  6. </> login เข้าโปรแกรม drugstorerx
 5. การลงLicense ให้ใช้ License Key เดิมที่ได้ตอนซื้อโปรแกรมฯ

 

 

Tags:
Table of Contents
NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com