ลงwindowsใหม่/ย้ายคอมฯ

You are here:
< Back
 1. </> ถ้าLicense Keyหาย ให้เข้าไปดูใน https://drugstoresoft.com
 2. กรณี boot เข้า windows ได้
  1. </> จดชื่อเครื่องคอมฯเดิมไว้ –>ThisPC–>Right Click–>Property
  2. </> backup ฐานข้อมูลไว้ ไปที่DrugStoreRx (Server) –>เมนูจัดการข้อมูล–>สำลองข้อมูล–>เริ่มทำการbackup จะได้ไฟล์ชือคล้ายๆนี้  20180718.bak ขึ้นอยู่กับวันที่เราทำการbackupข้อมูล ไฟล์จะอยู่ที่
   c:\program files (x86)\microsoft sql server\mssql\mssql.1\backup
   ถ้าไม่เจอดูที่ c:\program files\microsoft sql server\mssql.1\mssql\backup
   ให้ทำการcopy ไฟล์นี้เก็บไว้ใน usb drive หรือพักไว้ที่อื่นแล้วแต่ท่านจะสะดวก
  3. </> หลังจากลง windows ใหม่แล้วให้ตั้งชื่อ Computer Name กลับไปให้เหมือนเดิม
  4. </> ลงโปรแกรมฯDrugStoreRx ใหม่ให้เรียบร้อย
  5. </> copy ข้อมูลที่backup จาก usb drive มาลงที่เดิม
   c:\program files (x86)\microsoft sql server\mssql.1\mssql\backup
   ถ้าไม่เจอดูที่ c:\program files\microsoft sql server\mssql\mssql.1\backup
  6. </> นำข้อมูลที่backup ไว้กลับมาใช้งาน ไปที่DrugStoreRx (Server) –>เมนูจัดการข้อมูล–>สำลองข้อมูล–>นำข้อมูลกลับมาใช้งาน
 3. กรณี boot เข้า windows ไม่ได้ และต้องลง winsใหม่
  1. </> ให้ช่างถอด hardisk แล้วดึงข้อมูลใน c:\program files (x86)\microsoft sql server\mssql.1\ ออกมาให้ได้
  2. </> ถ้าดึงได้ข้อมูลจะยังอยู่…โชคดีไป
  3. </> ถ้าดึงไม่ได้ต้องเอาข้อมูลที่เรา backup ก่อนหน้านี้มาใช้ (ได้ข้อมูลเก่า)
  4.  </> ลง windows แล้วลงโปรแกรมdrugstorerxใหม่ หลังจากลงโปรแกรม ห้าม login เข้าโดยเด็ดขาด ถ้า login เข้าข้อมูลของท่านจะหายทันที และท่านจะได้ข้อมูลตัวอย่างที่ติดมากับโปรแกรมฯ
  5. </> copy ข้อมูลเฉพาะ folder
   c:\program files (x86)\microsoft sql server\mssql.1\mssql\dataที่ช่าง backup ไว้ในข้อ1 ไปไว้ที่เดียวกัน c:\program files (x86)\microsoft sql server\mssql.1\mssql\data
  6. </> login เข้าโปรแกรม drugstorerx
 4. การลงLicense ให้ใช้ License Key เดิมที่ได้ตอนซื้อโปรแกรมฯ
 5. กรณี bootเข้า windows ไม่ได้ ต้อง

 

 

Tags:
NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com