อับเดท 5.0.5.2

– เพิ่มระบบวางบิล ทั้งผู้ขายวางบิลเรา และเราเก็บเงินลูกค้า   – เพิ่มรายงานดูคลังสินค้าสาขาอื่นๆ (สำหรับร้านที่เชื่อมสาขาแล้ว) – วางเมนูวางบิลออกมาที่ menubar หลัก/ – ย้ายเมนูตั้งค่า drug interaction เข้าไปอยู่ในตั้งค่าโปรแกรมฯ