อับเดท 5.0.7.3

สำหรับลูกค้าที่ใช้ qrcodeของ SCB จะไม่สามารถใช้งานได้แล้วใน Version นี้, ลูกค้าที่ต้องการใช้ระบบ qrcode จะต้องสมัครใช้งานใหม่ โดยขอเปิด biller id กับ BBL เพิ่ม line notification แจ้งเตือนปรับราคา, โดยเราสร้าง line group ในทีมงานของเรา, เวลาปรับราคายาตัวไหนก็เพียงแต่กด icon line ที่ทำเพิ่มไว้ให้ วิธีตั้งค่าใช้งาน เพิ่มแจ้งเตือนรายการแพ้ยา — โดยเช็คจาก generic name เดียวกันเท่านั้น ป้องกันไม่ให้โปรแกรมฯเข้าสู่ idle mode จะทำให้โปรแกรมจอง resource ใช้งานตลอดเวลาที่เปิดใช้งานอยู่, จอจะไม่ดับ, windows จะไม่เข้า sleep mode ปรับแก้หน้าจอใหม่บางส่วนให้รองรับจอละเอียดสูงขึ้น แก้หน้าจอที่2 ให้อ่านง่ายขึ้น แก้ tap โอนเงินให้เป็นสี่เหลือง สังเกตุง่าย ลดความผิดผลาดของพนักงาน สามารถลบลูกค้าได้, กดป+icon delete […]