ข้อกำหนด License key ของโปรแกรมฯ DrugStoreRx4.0

 License key เราจะออกให้เพียงครั้งเดียว ขอให้ลูกค้าดูแลรักษาให้ดีๆ เพราะถ้าหาย และต้องลง windows ใหม่จะทำให้ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้ฯ ถ้าต้องให้ออกใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 1 License ใหม่ License หนึ่งท่านสามารถใช้ได้ตลอดไป ถ้าไม่ได้ทำหาย ให้จด License Key ที่เราให้พร้อมกับชื่อ Computer Name ของท่านไว้ เพราะต้องใช้ร่วมกันตอนลงWindows ใหม่ การ Activate การใช้งานโปรแกรมฯ  ให้ป้อน License โดยทำตามขั้นตอนที่ 1,2,3  และต้องต่อ Internet ไว้ด้วย การเปลี่ยน/ย้ายเครื่องใช้งานเครื่องให้ทำการถอน License ก่อน โดยการกด Uninstall License แล้วนำ License Key ไปลงเครื่องใหม่ การ Uninstall License มีข้อจำกัดคือทำได้ปีล่ะ 1 ครั้งซึ่งจะใช้กรณีที่มีการวางแผนเปลี่ยนเครื่องใช้งานใหม่ การอับเดทโปรแกรมฯ DrugStoreRx4.0 ท่านไม่ต้อว Uninstall […]