ข้อกำหนด License key ของโปรแกรมฯ DrugStoreRx4.0

ถ้ามีปัญหาจากโปรแกรมฯ รบกวนช่วยแจ้งปัญหาด้วยการถ่ายรูปส่งมาให้เรา, การ Remote support เราจะทำในกรณีที่มีปัญหาจากโปรแกรมเอง, แต่ถ้าเป็นปัญหาอื่นๆที่ไม่ได้มาจากโปรแกรมฯ เช่นลงโปรแกรมใหม่,ลง License key ท่านสามารถทำได้เองเลยโดยไม่ต้องติดต่อเรา, หรือแม้กระทั้งการลง windows ใหม่ ท่านสารมารถส่งขั้นตอนให้ช่างใกล้บ้านท่านช่วยจัดการได้ การ Remote support เราจะใช้ Anydesk, UltraViewer, TeamViewer ที่ยังเป็นฟรี version- ถ้าต่อไปในอนาคตโปรแกรมดังกล่างข้างต้นไม่ฟรีอีกต่อไป ,  เราต้องขอให้ท่านใช้โปรแกรมตัวอื่นเช่น Chrome remote desktop หรือตัวอื่นๆที่สามารถนำมาแทนได้ ท่านตกลงยอมรับคุณสมบัติของโปรแกรมฯ ในวันที่ได้ทำการจ่ายเงินให้กับเรา ถ้ามีการอับเดทคุณสมบัติๆต่างของโปรแกรมฯ หลังจากวันที่ท่านได้ตกลงซื้อโปรแกรมฯ ท่านยังคงมีสิทธิได้รับการอับเดทตลอด ถ้าหากระบบปฏิบัติการของท่านไม่สามารถรองรับเวอร์ชั่นใหม่ๆได้ ท่านก็ยังคงสามารถใช้เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ได้ แต่ท่านไม่สามารถมาเรียกร้องสิทธิให้เราทำการแก้ไขโปรแกรมฯ เพื่อให้เข้ากับระบบปฏิบัติการของเครื่องท่านได้ ถ้าการมีการพบข้อผิดพลาดเรายินดีที่จะหาทางป้องกันแก้ไข ไม่ให้เกิดขึ้น แต่เราไม่สามารถการันตีได้ว่าโปรแกรมฯ จะไม่มีข้อผิดพลาดในอนาคต เพราะแม้แต่โปรแกรมระดับโลก เรายังเจอให้เห็นอยู่เป็นประจำว่ามันรวนได้ ท่านสามารถเสนอแนะฟีเจอร์ต่างๆที่เห็นว่าจะทำให้การใช้งานโปรแกรมฯดีขึ้นได้..แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจที่จะเพิ่มฟีเจอร์นั้นเข้าไปในโปรแกรมหรือไม่  License key เราจะออกให้เพียงครั้งเดียว ขอให้ลูกค้าดูแลรักษาให้ดีๆ เพราะถ้าหายและต้องลง windows ใหม่จะทำให้ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้ฯ การพยายามใดๆในการ […]