อับเดท 5.0.0.0

ในเวอร์ชั่น 5.0.0.0 เป็นการอับเดทใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยหลายๆอย่างก็ทำตามคำแนะนำของลูกค้าฯ เพิ่มให้สามารถอ่านข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ เปลี่ยนระบบ License ใหม่ หน้าขาย: ถ้ายิงบาร์โค๊ดไม่ได้จะมีเสียงเตือน ต่างจากเสียงปกติ