ข้อกำหนด License key ของโปรแกรมฯ DrugStoreRx4.0

 1. ถ้ามีปัญหาจากโปรแกรมฯ รบกวนช่วยแจ้งปัญหาด้วยการถ่ายรูปส่งมาให้เรา, การ Remote support เราจะทำในกรณีที่มีปัญหาจากโปรแกรมเอง, แต่ถ้าเป็นปัญหาอื่นๆที่ไม่ได้มาจากโปรแกรมฯ เช่นลงโปรแกรมใหม่,ลง License key ท่านสามารถทำได้เองเลยโดยไม่ต้องติดต่อเรา, หรือแม้กระทั้งการลง windows ใหม่ ท่านสารมารถส่งขั้นตอนให้ช่างใกล้บ้านท่านช่วยจัดการได้
 2. การ Remote support เราจะใช้ Anydesk, UltraViewer, TeamViewer ที่ยังเป็นฟรี version- ถ้าต่อไปในอนาคตโปรแกรมดังกล่างข้างต้นไม่ฟรีอีกต่อไป ,  เราต้องขอให้ท่านใช้โปรแกรมตัวอื่นเช่น Chrome remote desktop หรือตัวอื่นๆที่สามารถนำมาแทนได้
 3. ท่านตกลงยอมรับคุณสมบัติของโปรแกรมฯ ในวันที่ได้ทำการจ่ายเงินให้กับเรา ถ้ามีการอับเดทคุณสมบัติๆต่างของโปรแกรมฯ หลังจากวันที่ท่านได้ตกลงซื้อโปรแกรมฯ ท่านยังคงมีสิทธิได้รับการอับเดทตลอด
 4. ถ้าหากระบบปฏิบัติการของท่านไม่สามารถรองรับเวอร์ชั่นใหม่ๆได้ ท่านก็ยังคงสามารถใช้เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ได้ แต่ท่านไม่สามารถมาเรียกร้องสิทธิให้เราทำการแก้ไขโปรแกรมฯ เพื่อให้เข้ากับระบบปฏิบัติการของเครื่องท่านได้
 5. ถ้าการมีการพบข้อผิดพลาดเรายินดีที่จะหาทางป้องกันแก้ไข ไม่ให้เกิดขึ้น แต่เราไม่สามารถการันตีได้ว่าโปรแกรมฯ จะไม่มีข้อผิดพลาดในอนาคต เพราะแม้แต่โปรแกรมระดับโลก เรายังเจอให้เห็นอยู่เป็นประจำว่ามันรวนได้
 6. ท่านสามารถเสนอแนะฟีเจอร์ต่างๆที่เห็นว่าจะทำให้การใช้งานโปรแกรมฯดีขึ้นได้..แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจที่จะเพิ่มฟีเจอร์นั้นเข้าไปในโปรแกรมหรือไม่
 7.  License key เราจะออกให้เพียงครั้งเดียว ขอให้ลูกค้าดูแลรักษาให้ดีๆ เพราะถ้าหายและต้องลง windows ใหม่จะทำให้ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้ฯ
 8. การพยายามใดๆในการ Hack ใช้ License Key จะทำให้การใช้งานโปรแกรมฯ มีปัญหาได้
 9. ถ้าต้องให้ออกใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 1 License ใหม่
 10. License หนึ่งท่านสามารถใช้ได้ตลอดไป ถ้าไม่ได้ทำหาย
 11. ให้จด License Key ที่เราให้พร้อมกับชื่อ Computer Name ของท่านไว้ เพราะต้องใช้ร่วมกันตอนลงWindows ใหม่
 12. การ Activate การใช้งานโปรแกรมฯ  ให้ป้อน License โดยทำตามขั้นตอนที่ 1,2,3  และต้องต่อ Internet ไว้ด้วย
  licensekey
 13. การเปลี่ยน/ย้ายเครื่องใช้งานเครื่องให้ทำการถอน License ก่อน โดยการกด Uninstall License แล้วนำ License Key ไปลงเครื่องใหม่
 14. การ Uninstall License มีข้อจำกัดคือทำได้ปีล่ะ 1 ครั้งซึ่งจะใช้กรณีที่มีการวางแผนเปลี่ยนเครื่องใช้งานใหม่
 15. การอับเดทโปรแกรมฯ DrugStoreRx4.0 ท่านไม่ต้อว Uninstall License แต่ให้ถอนการติดตั้งโปรแกรมDrugStoreRx4.0 ที่ Control Panel แล้วทำการติดตั้งโปรแกรมฯ DrugStoreRx4.0 Version ใหม่ได้เลย
 16. การลง Windowsใหม่ ให้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ (Computer name) ให้เหมือนเดิม แล้วใช้ License Keyเดิมได้เลย
 17. หลังจาก Intstall Licenseแล้ว ท่านสามาถ Save License เก็บไว้ใช้งานได้ มีประโยชน์กรณี Activate โปรแกรมฯ โดยไม่ต้องต่อ Internet
 18. กรณีท่านไม่มี Internet และต้องการ Activate โปรแกรมฯ  ให้ save License แล้วส่ง Email มาให้เรา โดยเราจะส่ง License ที่ผ่านการ Activate กลับไปให้ท่าน
 19. มีบางกรณีเช่นผมทำการ maintenance website, การทำ System Restore, การตรวจพบการ clone โปรแกรมฯ จะ Deactivate ให้ท่านทำการ Install license ใหม่   ท่านจด key code เก็บไว้กับตัวเองจะดีที่สุดครับ!!!
 20. License ของโปรแกรมฯ จะมีหลายประเภทเช่น Server License,Client License,Sync master,Sync slave,Server/Client etc ให้ท่านIntstall license ให้ถูกกับ Version ของโปรแกรมด้วย มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้ เช่นการนำ Client License ไปใช้กับตัว Server
 21. กรณีอื่นๆ ให้ทำการติดต่อเราเป็นกรณีไป
NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com