อับเดท 5.0.6.3

– แก้ไขเลข running number บิลขายให้วิ่งต่อเนื่อง– เพิ่ม Function Approve การตรวจนับสต๊อกจากเครื่อง PDA scanner, วิธีการตามรูป, เลือกรายการ แล้วกด F9 เพื่อปรับจำนวน

ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นเก่า

DrugStoreRxSERVer5062, DrugStoreRxCLIEnt5062 DrugStoreRxSERVer5061, DrugStoreRxCLIEnt5061 DrugStoreRxSERVer5056, DrugStoreRxCLIEnt5056 DrugStoreRxSERVer5054, DrugStoreRxCLIEnt5054 DrugStoreRxSERVer5053, DrugStoreRxCLIEnt5053 DrugStoreRxSERVer5052, DrugStoreRxCLIEnt5052 DrugStoreRxSERVer5051, DrugStoreRxCLIEnt5051 DrugStoreRxSERVer5050, DrugStoreRxCLIEnt5050