อับเดท 5.0.6.7

– ปรับระบบ running number บิลขายให้วิ่งต่อเนื่อง– เปิดให้ใส่ตัวอักษรในช่องบาร์โค๊ดได้ , เวลาคีย์ขายใส่ *นำหน้า จำง่ายกว่าตัวเลข + ไม่เสียเวลาเลือกรายการสินค้าเช่นเราตั้งบาร์โค๊ดเป็น -> คีย์ *enar20 Enter – เพิ่ม Function Approve การตรวจนับสต๊อกจากเครื่อง PDA scanner, วิธีการตามรูป, เลือกรายการ แล้วกด F9 เพื่อปรับจำนวน – ปรับรายงานคลังสินค้าให้ดู/ค้นหาสินค้าที่อยู่ตามสาขาได้ง่ายขึ้น…การเรียกดูรายงานนี้อาจจะช้าหน่อย ***สำหรับร้านที่มีการเชื่อมสาขา – ตอนสร้างใบสั่งซื้อเครื่องสาขา สามาถเช็คสต๊อกคลังหลักได้ ***สำหรับร้านที่มีการเชื่อมสาขา – ตอนสร้างใบสั่งซื้อ เครื่องคลังหลัก จะเรียกดูอัตราการขายของคลังหลัก + สาขาอื่นๆรวมกัน ***สำหรับร้านที่มีการเชื่อมสาขา – แก้ไข Bug ขายแล้วไม่ตัดสต๊อก และให้สต๊อกการ์ดแสดงรายการที่ไม่ได้ตัดสต๊อก – กำหนดให้ผู้ใช้งานสามารถ เปลี่ยนวันที่ในหน้าขายสินค้า ได้หรือไม่ได้– แก้ไขฟอร์ม พิมพ์Quotation ในใบเสร็จอย่างย่อ/แบบแสดงVat ออกมา/พิมพ์ใบส่งของแบบแสดงvat– […]

ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นเก่า

DrugStoreRxSERVer5064, DrugStoreRxCLIEnt5064 DrugStoreRxSERVer5062, DrugStoreRxCLIEnt5062 DrugStoreRxSERVer5061, DrugStoreRxCLIEnt5061 DrugStoreRxSERVer5056, DrugStoreRxCLIEnt5056 DrugStoreRxSERVer5054, DrugStoreRxCLIEnt5054 DrugStoreRxSERVer5053, DrugStoreRxCLIEnt5053 DrugStoreRxSERVer5052, DrugStoreRxCLIEnt5052 DrugStoreRxSERVer5051, DrugStoreRxCLIEnt5051 DrugStoreRxSERVer5050, DrugStoreRxCLIEnt5050