อับเดท 5.0.3.8

– เพิ่มช่องรหัสวิธีการกินฉลากยา – แก้วิธีการกินฉลากยาโดยการพิมพ์รหัสการกิน+enterได้เลย – เพิ่ม QR code บัตรเครดิต – เพิ่ม line no ในใบรับสินค้า – ปรับไม่ให้สามารถแก้ไขใบสั่งของ