อับเดท 5.0.0.3

ในเวอร์ชั่น 5.0.0.3 เป็นการอับเดทเล็กฯ สามารถกำหนดบาร์โค๊ดพิมพ์เองได้ กรองบิลขายแยกตามuser ได้ แก้ไขฐานข้อมูลให้รองรับกับ App พัฒนา App สำหรับดูรายงานบนมือถือ เฉพาะ Android (สร้างapp ios ต้องจ่ายรายปี99us ไม่ไหวครับ)