ลงwindowsใหม่/ย้ายคอมฯ

</> ถ้าLicense Keyหาย ให้เข้าไปดูใน https://drugstoresoft.com กรณี boot เข้า windows ได้ </> จดชื่อเครื่องคอมฯเดิมไว้ –>ThisPC–>Right Click–>Property </> backup ฐานข้อมูลไว้ ไปที่DrugStoreRx (Server) –>เมนูจัดการข้อมูล–>สำลองข้อมูล–>เริ่มทำการbackup จะได้ไฟล์ชือคล้ายๆนี้  20180718.bak ขึ้นอยู่กับวันที่เราทำการbackupข้อมูล ไฟล์จะอยู่ที่ c:\program files (x86)\microsoft sql server\mssql\mssql.1\backup ถ้าไม่เจอดูที่ c:\program files\microsoft sql server\mssql.1\mssql\backup ให้ทำการcopy ไฟล์นี้เก็บไว้ใน usb drive หรือพักไว้ที่อื่นแล้วแต่ท่านจะสะดวก </> หลังจากลง windows ใหม่แล้วให้ตั้งชื่อ Computer Name กลับไปให้เหมือนเดิม </> ลงโปรแกรมฯDrugStoreRx ใหม่ให้เรียบร้อย </> copy ข้อมูลที่backup จาก usb drive มาลงที่เดิม […]