อับเดท 5.0.3.6

– เพิ่ม Alipay/Wechat pay (สมัครเปิดใช้งานกับ บ.lugent thailand) – เพิ่มระบบแนะนำสมาชิกในฟอร์มรับเงิน ป้องกันการสร้างสมาชิกซ้ำ – – ปรับฟอร์มเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน **แยกรหัสลูกค้าออกมาจากชื่อ – ปรับฟอร์มขย.13 ให้เห็นรายการเบิกของด้วย และให้เรียงตามวันที่ – สามารถตั้งค่าผู้ใช้งานว่าสามารถเพิ่มรายการสินค้าหรือไม่ได้ – สามารถตั้งค่าผู้ใช้งานว่าสามารถปรับยอดสินค้าได้หรือไม่ – ป้องกันไม่ให้ ลบ/แก้ไข user id: 00000 – ปรับระยะเวลาเปลี่ยนรูปจอแสดงราคาลูกค้าเหลือ 10วินาที – bug fix