วิธีการลงโปรแกรม/อับเดทโปรแกรม

How Can We Help?
< Back
You are here:
Print

วิธีการลงโปรแกรม/อับเดทโปรแกรม

การลงโปรแกรมตัว Demo (อ่านดูใน file แนบที่ดาวน์โหลดดูก็ได้)

!! เวลา download, อย่าไป delete file, ให้ตอบ Keep file
!! ในเครื่องลง windows ใหม่,  ให้ติดตั้ง .Net35 ก่อน –> ไปที่ control panel–> program–> turn windows feature on

!! 99.99% จะลงได้ไม่มีปัญหา, ยกเว้นมีโปรแกรมฯป้องกันไวรัสมัน block [***fault detect], ให้ Disable ตัวป้องกันไวรัสก่อน

หรือในเครื่องมีโปรแกรมฯ ที่ใช้ microsoft sql server อยู่แล้วเช่น CW, EASY PHARMACY

กรณีอับเดทโปรแกรมฯ
1. ถอนโปรแกรมตัวเดิมออกก่อน (ข้อมูลไม่หาย), ถ้าเป็นเครื่องลูก ( DrugStoreRx Client) ให้จด ip ไว้ก่อน (192.168.1.163), ถ้าเป็นเครื่อง server ไม่ต้องจดอะไร
2. Double click ที่โปรแกรมฯ ที่เราจะลงใหม่

*1 เครื่องลูก จะมีคำว่า CLIENT MODE, เลข IP เครื่องแม่ หรือชื่อเครื่องแม่ (SERVER)

*2 ถ้าเป็นเครื่องลูก (Client) หลังจากลงใหม่ทุกครั้งให้ค้นหา drugstorerx (config)  แล้วตั้งค่าการใช้งานก่อน (ทำครั้งเดียว)
(สามารถดูหัวข้อการใช้งานเครื่องCLIENT ประกอบ)

Table of Contents
NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com