วิธีการลงโปรแกรม

You are here:
< Back

การลงโปรแกรมตัว Demo (อ่านดูใน file แนบที่ดาวน์โหลดดูก็ได้)

!! เวลา download, อย่าไป delete file, ให้ตอบ Keep file
!! ในเครื่องลง windows ใหม่,  ให้ติดตั้ง .Net35 ก่อน –> ไปที่ control panel–> program–> turn windows feature on

!! 99.99% จะลงได้ไม่มีปัญหา, ยกเว้นมีโปรแกรมฯป้องกันไวรัสมัน block [***fault detect], ให้ Disable ตัวป้องกันไวรัสก่อน

หรือในเครื่องมีโปรแกรมฯ ที่ใช้ microsoft sql server อยู่แล้วเช่น CW, EASY PHARMACY

กรณีอับเดทโปรแกรมฯ
1. ถอนโปรแกรมตัวเดิมออกก่อน (ข้อมูลไม่หาย)
2. Double click ที่โปรแกรมฯ ที่เราจะลงใหม่

NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com