อับเดท 5.0.6.7

– ปรับระบบ running number บิลขายให้วิ่งต่อเนื่อง
– เปิดให้ใส่ตัวอักษรในช่องบาร์โค๊ดได้ , เวลาคีย์ขายใส่ *นำหน้า จำง่ายกว่าตัวเลข + ไม่เสียเวลาเลือกรายการสินค้าเช่นเราตั้งบาร์โค๊ดเป็น -> คีย์ *enar20 Enter


– เพิ่ม Function Approve การตรวจนับสต๊อกจากเครื่อง PDA scanner, วิธีการตามรูป, เลือกรายการ แล้วกด F9 เพื่อปรับจำนวน

– ปรับรายงานคลังสินค้าให้ดู/ค้นหาสินค้าที่อยู่ตามสาขาได้ง่ายขึ้น…การเรียกดูรายงานนี้อาจจะช้าหน่อย ***สำหรับร้านที่มีการเชื่อมสาขา

– ตอนสร้างใบสั่งซื้อเครื่องสาขา สามาถเช็คสต๊อกคลังหลักได้ ***สำหรับร้านที่มีการเชื่อมสาขา

– ตอนสร้างใบสั่งซื้อ เครื่องคลังหลัก จะเรียกดูอัตราการขายของคลังหลัก + สาขาอื่นๆรวมกัน ***สำหรับร้านที่มีการเชื่อมสาขา

– แก้ไข Bug ขายแล้วไม่ตัดสต๊อก และให้สต๊อกการ์ดแสดงรายการที่ไม่ได้ตัดสต๊อก

– กำหนดให้ผู้ใช้งานสามารถ เปลี่ยนวันที่ในหน้าขายสินค้า ได้หรือไม่ได้
– แก้ไขฟอร์ม พิมพ์Quotation ในใบเสร็จอย่างย่อ/แบบแสดงVat ออกมา/พิมพ์ใบส่งของแบบแสดงvat
– แก้ไขฟอร์มใบสั่งซื้อ แสดงแต่ยอดจำนวน
– เแสดงชื่อสาขาแทนตัวเลข ในหน้าใบเบิกสินค้า->เช็คสถานะการโอน
– แสดงเวลาพิมพ์ในใบสรุปยอด
– กำหนด folderที่จะ backup ข้อมูลได้
– เพิ่ม Function เบิกสินค้าจาก PDA
– เพิ่มข้อความ”บิลนี้ประหยัด” ให้เด่น กรณีมีการให้ส่วนลดแก้ลูกค้าในใบเสร็จอย่างย่อ

– double click เพื่อดูประวัติราคาขาย => ราคาขาย = ขายสุทธิ/จำนวน

NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com