อับเดท 5.0.3.0

– ถ้าเปิดหน้าจอสมาชิกหลังจากเปิดหน้าจอขาย โปรแกรมจะเลือกข้อมูลสมาชิกในหน้าจอสมาชิกให้อัตโนมัติ หลังจากเราคีย์รหัสสมาชิกตามด้วย Enter – เพิ่มตั้งค่าให้ผู้ใช้งานสามารถ ลบบิลได้หรือไม่ได้ – เพิ่มรายงานบิลขายรายวัน – เพิ่มฟังก์ชั่นพิมพ์ป้ายราคาติดชั้นวางสินค้า