รูปแบบการใช้งานDrugStoreRx4.0

ต้องขอบอกว่ารูปแบบการใช้งานของโปรแกรม DrugStoreRx4.0 นั้นมีความหลากหลายมาก สามารถตอบสนองความต้องการของร้านค้าตั้งแต่ร้านเดียว จนถึงร้านสาขา รวมไปถึงการทำงานบน Cloud ตามนี้เลยครับ

รูปแบบ CLIENT-SERVER :

ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในรูปแบบนี้กัน คือต้องมีตัวหลักคือ DrugStoreRx4.0 SErver ในเครื่อง PC , เมือลงเสร็จจะได้ตัว Microsoft Sql server ฝั่งตัวอยู่ในเครื่องด้วย ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลต่างๆ

เมื่องานในร้านเพิ่มมากขึ้น การใช้งานเครื่องเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ลูกค้าสามารถเพิ่มรุ่น DrugStoreRx4.0 Client เพิ่ม อาจจะใช้เป็นจุดขายเพิ่ม หรือทำงานรับสินค้าเข้าคลังหลังร้าน การเชื่อมต่อจะอาศัยสาย Lan หรือ Wifi ไม่จำเป็นต้องมีอินเตอร์เนท แต่จำเป็นต้องมีไฟฟ้า  สำหหรับ App Mobile ที่ไว้นับสต๊อก ก็สามารถใช้งานในร้านได้โดยอาศัย Wifi เดียวกัน

ค่าใช้จ่าย
♥ DrugStoreRx4.0 #SERVER @7900บาท -ตัวหลักต้องลง/1ร้าน
♥ DrugStoreRx4.0 #CLIENT  @5900บาท -ตัวเพิ่มจุดทำงาน
♥ ไม่เสียรายเดือน ยกเว้นจะเอาตัวรองไปใช้งานนอกร้าน

รูปแบบ CLIENT-SERVER +ใช้งานจากนอกร้านได้:

ข้อดี : หิ้ว notebook ไปทำงานที่ไหนก็ได้, หรือจะปล่อย wifi hotspot จากมือถือทำงานก็ได้

ค่าใช้จ่าย
♥ รูปแบบนี้ลูกค้าต้องซื้อบริการรายเดือน 390/เดือน **max 3 node,  — ถ้ามากกว่า 3 node เพิ่ม  node ล่ะ 100บาท/เดือน, เหมาจ่ายเป็นรายปี

รูปแบบ SYNC:

เหมาะสำหรับร้านที่มีสาขา

  • การเพิ่ม/แก้ไข/กำหนดราคาสินค้าทำจากสาขาหลัก ไม่ต้องเสียเวลาไปแก้ไขรายการที่ล่ะสาขา
  • ดูยอดขายทุกสาขาได้ที่สาขาหลักเลย
  • สมาชิกไปที่สาขาไหนก็ได้
  • โอนถ่ายคลังสินค้าระหว่างสาขาได้
  • Net ล่มก็ยังสามารถขายของได้

ค่าใช้จ่าย
♥ DrugStoreRx4.0 #SYNC SERVER @14900บาท -ตัวหลักต้องลง/1ร้านหลัก
♥ DrugStoreRx4.0 #SYNC CLIENT @8900บาท -ตัวหลักต้องลง/1ร้านสาขา
♥ DrugStoreRx4.0 #CLIENT @5900บาท -ตัวเพิ่มจุดทำงานในแต่ล่ะสาขา
♥ รูปแบบนี้ลูกค้าต้องซื้อบริการรายเดือน 390/เดือน **max 3 node,  — ถ้ามากกว่า 3 node เพิ่ม  node ล่ะ 100บาท/เดือน, เหมาจ่ายเป็นรายปี **

NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com