แก้ไขโปรแกรม

  • 2023-10-27
  • 0 Comments
  • drugstoresoft.com

ในกรณีที่ท่านเห็นว่ามีฟีเจอร์บ้างอย่างที่จะให้เราทำเพิ่มเติม จะมีค่าแก้ไขโปรแกรมฯ
เริ่มต้น 2000บาท ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน
*** คิดค่าแรงวันล่ะ 4000 บาท ***
*** ผู้พัฒนาอาจจะตัดสินใจไม่ทำให้ท่านก็ได้ ขอพิจารณาดูก่อน***

NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com

Leave a Comment