อับเดท 5.0.3.8

– เพิ่มช่องรหัสวิธีการกินฉลากยา

– แก้วิธีการกินฉลากยาโดยการพิมพ์รหัสการกิน+enterได้เลย

– เพิ่ม QR code บัตรเครดิต
– เพิ่ม line no ในใบรับสินค้า
– ปรับไม่ให้สามารถแก้ไขใบสั่งของ

 

NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com