อับเดท 5.0.3.8

– เพิ่มช่องรหัสวิธีการกินฉลากยา

– แก้วิธีการกินฉลากยาโดยการพิมพ์รหัสการกิน+enterได้เลย

– ปรับไม่ให้สามารถแก้ไขใบสั่งของ
– แก้ bug แก้ไขบิลที่รับเงินด้วยบัตรเครดิต/เชค แล้วสรุปยอดเงินในลิ้นชักผิด

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *