อับเดท 5.0.2.2

– excel export : เปลี่ยนตำแหน่งวางไฟล์ที่ export จากโปรแกรมมาไว้ที่ desktop
– reportviewer : เปลี่ยนมาใช้ reportviewe2010
– ระบบตั้งค่าการใช้งาน : เพิ่มoption ว่าจะให้เลือกใช้ระบบเลือกราคาอัตโนมัติหรือไม่ใช้ได้
– ระบบตั้งค่าการใช้งาน : เพิ่มoption ว่าจะให้โปรแกรมฯแปลงบาร์โค๊ดขณะที่ตั้งค่าคีย์บอร์ดเป็นภาษาไทยหรือไม่ได้ ***ปกติระบบแปลงบาร์โค๊ดนี้โปรแกรมฯจะแปลงบาร์โค๊ดให้ช่วยเพิ่มความสะดวกเวลาเราลืมเปลี่ยนคีย์บอร์ดเป็นถาษาอังกฤษ แล้วยิงบาร์โค๊ดขายสินค้า
– ระบบคลังสินค้า : เพิ่มราคาขายระดับA เมื่อสั่งพิมพ์ใบรับสินค้า
– ระบบค้นหา : ปรับแก้ค้นหาผู้ขาย/และสมาชิก แบบค้นหาตำแหน่งใดๆของชื่อก็ได้ …
– ระบบรายงาน : เพิ่มรายงานวัตถุดิบและคลังสินค้า สำหรับร้านที่จดทะเบียนบริษัทฯสามารถพิมพ์รายงานส่งบัญชีได้เลย
new_report

5020_1– Excel export: เปลี่ยนที่เก็บไฟล์ export ใหม่มาวางไว้ที่หน้า Desktop

– ระบบคลังสินค้า : เพิ่มช่องให้เลือกรับเป็นหน่วยซื้อ
 – ระบบขาย : ถ้าจำนวนซื้อถึง ปริมาณที่กำหนด โปรแกรมจะเลือกราคาและแปลงหน่วยให้อัตโนมัติ เช่น กำหนดtiffy แผงล่ะ 8- โหลล่ะ 84- ถ้าขาย 12 แผง โปรแกรมฯ จะขาย 1 โหล 84บาทให้เลย หรือถ้าขาย 18 แผง จะขาย 1.5โหล 126-  

NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com