ตั้งค่าแจ้งเตือน Line Notification

 • 2023-03-11
 • How to
 • 0 Comments
 • drugstoresoft.com

ทำตามนี้ได้เลย..จนได้ token  ดูวิธีการออก token ของ line notification ให้นำค่า token ที่ได้ไปกรอกตรงปุ่มนี้ —อยู่หน้าตั้งค่าโปรแกรมฯ – (หน้าข้อมูลสินค้า)  เวลาเราต้องการแจ้งเตือนสินค้า มีการปรับราคา ก็เพียงแต่กดปุ่ม icon Line, ระบบจะแจ้งเตือนสินค้าที่เราเลือกอยู่ 🙂

การโอนคลังสินค้าระหว่างร้าน-เชื่อมสาขาแล้วแบบไม่ sync ข้อมูลสินค้า

 • 2021-09-21
 • How to
 • 0 Comments
 • drugstoresoft.com

การใช้งานระบบต้องทำให้รหัสสินค้าเหมือนกันทุกๆ สาขา, โดยปิดไม่ให้ผู้ใช้งานสาขาอื่นๆทำการสร้างรายการสินค้าใหม่ ให้ทำได้ที่เดียวจากสาขาแม่, โดยที่รายการสินค้าใหม่ๆ จะถูกสร้างขึ้นมาเองเมื่อมีการโอนสินค้าใหม่จากสาขาแม่ไปที่สาขา, ถ้าไม่มีการโอนสินค้าใหม่ไปที่สาขา-ที่สาขาก็จะยังไม่มีรายการสินค้าใช้งาน 1.เมื่อเชื่อมระบบสาขาแล้ว จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาให้โอนสินค้าไปสาขาอื่นๆได้ , ดูที่เมนูคลังสินค้า->tab เบิกสินค้า 2.  หลังจากสร้าง+บันทึกใบเบิกสินค้า แล้วจัดสินค้าให้ตรงกับใบเบิกเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ mouse กดเลือกที่หมายเลขใบเบิกสินค้าที่ต้องการ, แล้วกดส่งเข้าสาขา => xxxx *คำแนะนำในการใช้ระบบนี้ – ตรวจสอบรายการสินค้าที่จัดไปให้ตรงกับใบเบิกก่อน ที่จะทำการส่งเข้าสาขา – สาขาไม่ต้องคีย์รับสินค้าเข้าคลังแล้ว ถ้ามาจากสาขาแม่, อาจจะมีต้องคีย์บ้างกรณีสาขาลูกสั่งสินค้าตรงจากบริษัทเองบ้าง – ราคาแต่ล่ะสาขาเป็นอิสระจากกัน100% ถ้าจะปรับราคาต้องปรับทุกเครื่อง – การเบิกสินค้าสามารถใส่ตัวเลขเป็นจำนวนลบได้, แปลว่าเอาสินค้ากลับมาจากสาขานั้น    

การใช้งานApp บนมือถือ

 • 2020-05-10
 • How to
 • 0 Comments
 • drugstoresoft.com

App บนมือถือมี2รุ่น คือ 1. ลงบนมือถือทั่วๆไป เฉพาะ Android 9 ขึ้นไป,ส่วนใหญ่ลงได้ไม่มีปัญหา ไม่มี IOS และต่อไปก็จะไม่มี, !important —> ไม่รับประกันว่า App จะสามารถลงใช้งานได้บนมือถือทุกเครื่อง App ตัวนี้ไว้ดูยอดขาย, รายการสินค้าที่ขายไป, ดูจำนวนคงคลัง, ปรับจำนวนคลังสินค้าได้, ปรับล๊อตสินค้า,วันหมดอายุได้ สามารถใช้ได้ทั้งจากในร้านและนอกร้าน download app จาก google playstore โดยค้นหาคำว่า drugstorerx4.0  หรือ ไปที่ link https://play.google.com/store/apps/details?id=connect.drugstoresoft.mobile 2. App นับสต๊อก ลง PDA ที่มี BUILD IN Barcode Scanner Youtube หน้าตา App ต่างจาก App บนนับสต๊อกบนมือถือคือ —บนมือถือปรับยอดเลย แต่ตัวนี้นับแล้วรายงานยอดจริง, ยอดคอม ขณะนั้น […]