ตั้งค่าแจ้งเตือน Line Notification

  • 2023-03-11
  • How to
  • 0 Comments
  • drugstoresoft.com

ทำตามนี้ได้เลย..จนได้ token  ดูวิธีการออก token ของ line notification ให้นำค่า token ที่ได้ไปกรอกตรงปุ่มนี้ —อยู่หน้าตั้งค่าโปรแกรมฯ – (หน้าข้อมูลสินค้า)  เวลาเราต้องการแจ้งเตือนสินค้า มีการปรับราคา ก็เพียงแต่กดปุ่ม icon Line, ระบบจะแจ้งเตือนสินค้าที่เราเลือกอยู่ 🙂

การใช้งานApp บนมือถือ

  • 2020-05-10
  • How to
  • 0 Comments
  • drugstoresoft.com

App บนมือถือมี2รุ่น คือ 1. ลงบนมือถือทั่วๆไป เฉพาะ Android 9 ขึ้นไป,ส่วนใหญ่ลงได้ไม่มีปัญหา ไม่มี IOS และต่อไปก็จะไม่มี, !important —> ไม่รับประกันว่า App จะสามารถลงใช้งานได้บนมือถือทุกเครื่อง App ตัวนี้ไว้ดูยอดขาย, รายการสินค้าที่ขายไป, ดูจำนวนคงคลัง, ปรับจำนวนคลังสินค้าได้, ปรับล๊อตสินค้า,วันหมดอายุได้ สามารถใช้ได้ทั้งจากในร้านและนอกร้าน เนื่องจาก Google แจ้งว่า App เก่าเกินไป, เลยไม่อนุญาติให้ใช้กับมือถือใหม่ฯ แล้ว, ต้องดาวน์โหลดติดตั้งเอง download app เป็น APK Fileที่นี้ ดูวิธีการติดตั้ง APK File ในมือถือ 2. App นับสต๊อก ลง PDA ที่มี BUILD IN Barcode Scanner Youtube หน้าตา App ต่างจาก […]