การโอนข้อมูลระหว่างสาขา

How Can We Help?
< Back
You are here:
Print

การโอนข้อมูลระหว่างสาขา

ส่วนใหญ่ผมจะเจอลูกค้าที่มีสาขา แต่จะชอบใช้ระบบแบบลงโปรแกรมฯแยก เพราะ
– ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอินเตอร์เนทมีปัญหาแล้วขายไม่ได้
– ราคาของแต่ล่ะร้านขึ้นอยู่กับสภาพการแข่งขัน

และถ้าท่านต้องการใช้แบบแยก แต่มีการโอนสินค้าไปให้ร้านสาขา เราจะต้อง
1. ทำให้รหัสสินค้าเหมือนกันทุกสาขา โดยการ backup ข้อมูลสาขา 1 ไปที่สาขา 2 —> จะได้สินค้าเหมือนกันทุกสาขา ** จำเป็น
2. แล้วทำให้คลังสินค้าสาขา2ตรงกับของจริง **แล้วแต่จะเลือก
3. การสร้างสินค้าที่สาขาอื่นๆ อาจจะปิดการใช้งานได้ **แล้วแต่จะเลือก
4. ทำการเบิกสินค้าตามขั้นตอนปกติ ให้ติ๊กexport ข้อมูลด้วย/หรือจะมาexport ตอนหลังก็ได้โดยการright click menu ขึ้นมา
5. ให้นำไฟล์นามสกุล .csv ที่โปรแกรมจะสร้างไฟล์ขึ้นมา ส่งไปที่สาขา (อีเมล์/usb drive/googledrive/teamviewer/ฯลฯ)
6. การรับสินค้าที่สาขา ไม่ต้องคีย์ซ้ำแล้ว ให้อ่านไฟล์ที่ได้จากข้อ 5 เลย
7. ถ้ามีสินค้าใหม่ๆเช่น 002533 ที่สร้างที่สาขา1 เราไม่จำเป็นต้องสร้างรหัสสินค้า 002533 ที่สาขาอื่นๆแล้ว
8. รหัสสินค้า 002533 จะถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติที่สาขา ถ้ามีการเบิกสินค้า 002533 ไปที่สาขา
9. ฟิเจอร์นี้มีในตัวอับเดท 5.0.2.9 ขึ้นไป

Table of Contents
NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com