อับเดท 5.0.4.5

– เพิ่มฟังก์ชั่น refill บิล โปรแกรมจะสร้างรายการสินค้าเหมือนที่เคยซื้อ
– สามารถเปิดปิดราคาระดับ5 ไม่ให้พนักงานขายเห็น เหมาะกับร้านที่มีการขายไปให้ร้านสาขาโดยใช้ราคาที่เป็นทุน
– ปรับการค้นหาเป็นแบบไม่ต้องพิมพ์ %นำหน้า
– เพิ่มฟีงก์ชั่น export ใบสั่งซื้อออกเป็น file ซึ่งสามารถนำไปสร้างใบเบิกสินค้าได้เลย (เหมาะกับร้านที่มีการถ่ายโอน
สินค้าระหว่างสาขา)
– เพิ่มฟังก์ชันรับวางบิล

– เพิ่มฟังก์ชัน clone บิล => เช่นลูกค้าเอาบิลมา แล้วบอกเอาแบบเดิม สามารถคีย์หมายเลขบิลนั้น เพื่อสร้างรายการขายใหม่ได้เลย
เพิ่มรับบัตรเครดิตด้วยQR ร้านไหนอยากรับบัตรเครดิต แบบไม่ต้องใช้เครื่องรูดบัตร
ติดต่อใช้งานได้เลย
– เปิดให้สามารถแก้ไขใบสั่งซื้อที่ save แล้วได้
– สิทธิ์การใช้งานหน้าตั้งค่าโปรแกรมฯ จะยกเว้นใ้ผู้ใช้ทุกคนงานสามารถแก้ไขตั้งค่าเครื่องพิมพ์/ลิ้นชักเก็บเงินได้


– เพิ่มให้ใส่ส่วนลดท้ายบิลได้ ถ้าไม่ต้องการนำส่วนลดไปเฉลี่ยนในทุนสินค้า ***รายงานกำไรจะต่ำกว่าความเป็นจริง

ถ้าใส่ยอดรวมบิล[1] ตอนรับโปรแกรมจำควนนวนยอดที่เหลือให้ จากรายการปัจจุบันตอนรับ [1]-[2]

– รายงานขย.13 จะแสดงล๊อตที่ยังไม่ขายด้วยเสมอ **สสจ.บางจังหวัดคอมเมนท์มา
– รายงานขย.9 เรียงตามวันที่ **สสจบางจังหวัด.คอมเมนท์มา
– ป้องกันความสับสนของการออกรายงานต่างๆ ตามรูป

– Bug fix: ที่ได้รับแจ้งมา

NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com