อับเดท 5.0.3.6

– เพิ่ม Alipay/Wechat pay (สมัครเปิดใช้งานกับ บ.lugent thailand)

– เพิ่มระบบแนะนำสมาชิกในฟอร์มรับเงิน ป้องกันการสร้างสมาชิกซ้ำ

– ปรับฟอร์มเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน **แยกรหัสลูกค้าออกมาจากชื่อ
– ปรับฟอร์มขย.13 ให้เห็นรายการเบิกของด้วย และให้เรียงตามวันที่
– สามารถตั้งค่าผู้ใช้งานว่าสามารถเพิ่มรายการสินค้าหรือไม่ได้
– สามารถตั้งค่าผู้ใช้งานว่าสามารถปรับยอดสินค้าได้หรือไม่
– ป้องกันไม่ให้ ลบ/แก้ไข user id: 00000
– ปรับระยะเวลาเปลี่ยนรูปจอแสดงราคาลูกค้าเหลือ 10วินาที
– bug fix

NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com