อับเดท 5.0.2.9

– การรับสินค้าโดยการimportสินค้า ในตัว5.0.2.9 ไม่ต้องทำการสร้างรหัสสินค้า/ราคาขายก่อน โดยโปรแกรมฯ จะทำการสร้างรหัสสินค้าและราคาให้เองโดยอัตโนมัติ จากเดิมที่ต้องสร้างเองขึ้นมาก่อนที่จะทำการimport เพิ่มความสะดวกสำหรับร้านที่มีสาขา และต้องการใช้งานในแบบstand alone 🙂


– สามารถกดให้แสดงหน้าต่างแจ่งเตือนขึ้นมาดูได้เอง โดยไม่ต้องทำการเปิด/ปิดโปรแกรมฯใหม่


– เพิ่มตัวคูณ ในpopup หน้าขายสินค้า

– แก้ไขข้อความจำนวนเงินที่เป็นภาษาไทยให้มีคำลงท้ายว่าถ้วน
– เพิ่มCONTROL-L เป็น short cut พิมพ์ฉลากยา

NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com