อับเดท 5.0.1.7

– โปรแกรมฯ รองรับภาษาไทย อังกฤษ
– เพิ่มระบบขายสินค้าแบบตั้งชื่อ/ราคาเป็นครั้งๆไป
flexitem

NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + 10 =