อับเดท 5.0.1.5

– เพิ่มรายงานเปรียบเทียบยอดขาย MoM
– ย้าย folder ที่เก็บรูปจาก c:\program files\DrugstoreRx\images เป็น c:\programData\DrugStoreRx\images
– ย้าย folder ที่เก็บเอกสารจาก c:\program files\DrugstoreRx\records เป็น c:\programData\DrugStoreRx\records
– ย้าย folder ที่เก็บเอกสารจาก c:\program files\DrugstoreRx\exports เป็น c:\programData\DrugStoreRx\exports
ปล: ตอนนี้กำลังทำ Menu โปรแกรมฯแบบหลายภาษาอยู่ รอตัวอับเดทกันต่อไปได้เลยครับ

NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com