การเลือกโปรแกรมฯ ร้านขายยา : จอแสดงราคา

img_20170927_122457
การทำจอแสดงราคาลูกค้าทำได้โดยซื้อการ์ดจอที่สามารถแสดง2หน้าจอได้มาติดตั้งเพิ่มเติม และจออีกตัวหนึ่งขนาดอย่างต่ำ 19” เมื่อเราเปิดหน้าจอขายขึ้นมา และโปรแกรมฯตรวจสอบว่าในระบบของเรามีการใช้งานหน้าจอ โปรแกรมจะแสดงราคาขายให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ เราไม่ต้องทำอะไร โดยใน 5.0.0.9 จะสามารถวนรูปที่เราบันทึกไว้ใน folder c:\program files\drugstorerx\promoImg\ ขึ้นมาด้วย..เราสามารถทำโฆษณาสินค้า หรือแจ้งข่าวสารให้ลูกค้ารับทราบได้ตรงนี้

NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com