การเลือกโปรแกรมฯ ร้านขายยา : ลดข้อผิดพลาดของพนักงานในการขายสินค้า

เคยเจอมั้ย พนักงานขายสินค้ากล่องในราคาแผง???

smartselect01_done

นขายสินค้ากล่องในราคาแผง เพราะโปรแกรมฯขายไม่แสดงหน่วยการขายให้พนักงานเห็น ทำให้ขายหมูให้ลูกค้า และเราก็ต้องมาแบกภาระขาดทุน? ระบบขายของเรา ถ้าพนักคีย์เลือกสินค้าจะเห็นเลยว่าหน่วยขายมีอะไรบ้าง เหตุการณ์ขายหมูก็จะไม่เกิดอีกต่อไป

 

?ค้นหาจาก generic name หายาแทนกันได้ให้ลูกค้า
จากตัวหายา simvastatin … โปรแกรทจะดึงยาในร้านที่เป็น simvastatin ขึ้นมาให้เลือก..โปรแกรมเราดีตรงที่
ทำงานที่ช่องหาค้นหาสินค้าที่เดียวเลย..ไม่ต้องมีหลายช่องให้คลิ๊กเลือกปวดสมอง

smartdelect02_done

 

NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com