อับเดท 5.0.0.9

– มีระบบแนะนำสินค้ากำไรดีกว่าให้พนักงานขาย
– แบ่งหน้าจอแสดงผลลูกค้า2ส่วน /แสดงราคาส่วนหนึ่ง/โฆษณาส่วนหนึ่ง
– เพิ่มรายงานแยกตามเวลาของแต่ล่ะวัน
– เพิ่มรายงานเข้าเวลาของพนักงาน
– เพิ่มรายงานการขายแยกตามพนักงาน
– เพิ่มปัดเศษ สามารถตั้งค่าการปัดเศษได้เอง
– เพิ่มฟอร์มรับเงินเป็น cheque/เงินสด
– เพิ่มรายงานการติดตามการคืนสินค้า
– เพิ่มรายงานการติดตามหนี้
– ปลดล๊อกให้ขายสินค้าราคาติดลบได้ –> แล้วแต่ร้านไหนจะสะดวกใช้
– ปลดล๊อกให้ใส่ทุนติดลบได้ –> แล้วแต่ร้านไหนจะประยุกต์ใช้
– ปลดล๊อกบังคับป้อนรายละเอียดบัตรเครดิต –> ไว้สำหรับเพิ่มบัตรพวกepayment ได้
– ล๊อกให้พิมพม์สลิปทุกรายการ
– ค้นหาสินค้าที่ชื่อเป็นตัวเลขได้ โดยการพิมพ์ “,” นำหน้า เช่น ,99995

 

NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com