อับเดท 5.0.0.0

ในเวอร์ชั่น 5.0.0.0 เป็นการอับเดทใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยหลายๆอย่างก็ทำตามคำแนะนำของลูกค้าฯ

  • เพิ่มให้สามารถอ่านข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้
  • เปลี่ยนระบบ License ใหม่
  • หน้าขาย: ถ้ายิงบาร์โค๊ดไม่ได้จะมีเสียงเตือน ต่างจากเสียงปกติ
  • หน้าขาย: ลิ้นชักจะเด้งตอนกด Enter รับเงิน จากเดิมเด้งทันทีที่กด F9
  • ปรับปรุงฟอร์ม slip ให้แสดงเวลาพิมพ์
  • ปรับปรุงฉลากยา ให้แสดงที่อยู่ร้าน
  • ตั้งค่าให้ user ดูยอดของคนอื่นไม่ได้ ถ้า user นั้นไม่มีสิทธิ์ดูยอดขายของร้าน
  • เพิ่มการตั้งค่า printer สำหรับพิมพฺฟอร์มกระดาษ A4 , โปรแกรมฯจะสั่ง print ไปที่เครื่องที่เราตั้งค่าไว้
  • ในหน้าสต๊อกการ์ดจะมีการคำนวนยอดคงเหลือในแต่ล่ะบรรทัดให้
  • แก้ bug กรณีรับสินค้าค้าง จนข้ามไปอีกวันเกิด datetime overflow

 

NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com