อับเดท 4.0.1.0

อับเดทในเวอร์ชั่นนี้ มีไม่ค่อยมาก มีรายละเอียดตามนี้

  • เพิ่มให้ตั้งค่าการนับเงินในลิ้นชักได้หรือไม่ได้
  • แยกการนับเงินในลิ้นชักตามเครื่อง จากเดิมจะนับยอดเงินรวมทั้งร้าน
  • เพิ่มให้สามารถตั้งค่าท้ายฟอร์มต่างๆได้
  • เพิ่มให้สามารถเลือกการล้างรายการขายที่ไม่ใช่สมาชิกได้
NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com