อับเดท 4.0.1.1

ในเวอร์ชั่น 4.0.1.1 เป็นการอับเดทเล็กๆน้อยๆ มีรายละเอียดตามนี้

  • เพิ่มคอลัมน์ในหน้าสต๊ิกการ์ดให้รู้ว่าใครเป็นผู้ขาย ซื้อสินค้ามาจากใคร
  • เพิ่มข้อมูลว่าใครเป็นผู้ขายในฟอร์มค้นหาบิลขายจากรายการสินค้า
  • เพิ่มความสามารถของระบบสะสมแต้มให้สามารถกำหนดได้ว่าจะ
    ให้โปรแกรมฯคำนวนแต้มแยกตามกลุ่มสินค้าได้
NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com