อับเดท5.0.5.6


-เพิ่มระบบช่วยขายยาหมดอายุ ที่มีชื่อสามัญและหน่วยขายเหมือนกัน โดยเอายาใกล้หมดอายุ 6 เดือนมาแจ้งเตือน 2 ตัว


-พิมพ์ใบสรุปยอดขาย/วัน ตามผู้ล๊อกอินเข้าใช้งาน
-เลือกล๊อตขายโดยใช้  mouse click ที่ล๊อตสินค้าได้
-บังคับให้ต้องLogout ก่อนที่จะปิดโปรแกรมฯ
-ปรับปรุงประสิทธิ์ภาพอื่นๆ มีคำแนะนำในจุด Faq

NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com