เริ่มใช้งานเครื่อง CLIENT

You are here:
< Back

*1 เดินสาย LAN จะเร็ว/และเสถียรกว่าการเชื่อมด้วย WIFI
*2 ร้านที่มีอุปกรณ์ WIFI ในร้านเยอะ ให้กลับไปอ่านข้อ*1, ท่านอาจจะเจอปัญหา ตัวการจายสัญญาณรวน 
เพราะตัวกระจายสัญญาณที่ได้แถมมา มันของแค่พอใช้

*3 สำหรับร้านที่ใช้ smartcard ที่เครื่อง client จะต้องทำการแชร์ Folder c:\programData\drugstorrx ด้วย โปรแกรมฯถึงจะ Enable ให้กดปุ่มอ่านค่าจากบัตรได้

ทำที่เครื่อง SERVER

  • Youtube ปิด windows firewall ถ้ามี Firewallอื่นๆเช่น Norton Antivirus, Avast etc แนะนำให้ปิดด้วยสำหรับท่านที่ไม่มีความชำนาญในการใช้ เพราะมันจะเตือนให้ท่านกดอะไรก็ไม่รู้ แล้วท่านก็จะใช้งานโปรแกรมฯไม่ได้
  • Youtube การFix IP Address  (ไม่ให้IP Address เปลี่ยน)
  • จด IP ที่ Fix ไว้, เพื่อเอาไปป้อนที่เครื่อง CLIENT
  • แชร์ Folder c:\programData\drugstorerx

ทำที่เครื่อง CLIENT

  • เปิด DrugstoreRx (Config) ก่อนทุกครั้งเฉพาะเมื่อลงโปรแกรมฯใหม่
  • ถ้าเห็นชื่อเครื่อง SERVER จะเลือกจากชื่อเครื่องก็ได้, แล้วกด 1.2, 1.3
  • ถ้าไม่มีชื่อเครื่องให้เลือก ให้ใส่ IP address ของ Server ที่ตั้งเอาไว้, แล้วกด 2.2, 2.3
  • ปกติจะทดสอบการเชื่อมต่อได้–ถ้าปิด windows firewall,

 

 

NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com