ซื้อโปรแกรมไปแล้ว วันนี้ขึ้นแบบนี้ต้องทำยังไง

You are here:
< Back

ถ้าเจอแบบนี้ไม่ต้องตกกระใจน่ะครับ ให้เอา license keys ที่ท่านเคยได้ตอนซื้อโปรแกรมไปกรอกใหม่

–กดตรง Install License ….ต้องต่อเนท ปัญหาจาก server ของผมเองที่ล่ม แล้วทำให้มันเกิดแบบนี้

— หรือถ้าท่านลูกค้า save license file ก็เอามาโหลดใช้งานได้เลย ไม่ต้องต่อเนท

NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com