ขั้นตอนการซื้อ

You are here:
< Back
  1. ทำการโอนเงินให้เรา แล้วแจ้งหลักฐานการโอนมาที่ @drugstoreosoft
  2. แจ้งอีเมล์ ชื่อที่อยู่ร้าน เพื่อที่เราจะทำการเปลี่ยนสถานะสมาชิกให้สามารถเข้ามาดาวน์โหลดโปรแกรมฯ ตัวล่าสุด หรือในอนาคตถ้ามีการอับเดทโปรแกรมฯ ท่านก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดโปรแกรมฯใหม่ๆไปติดตั้งได้เอง
  3. เราจะสร้าง License key กลับไปให้ ท่าสามารถใช้ข้อมูลเดิมที่ทำการทดลองต่อได้เลย
  4. ขั้นตอนการลง License key
NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com