การเลือกโปรแกรมฯ ร้านขายยา : รายงานประกอบการยื่นเสียภาษีฯ

ตัวอย่างรายงานวัตถุดิบและคลังสินค้า ซึ่งจะแสดงเฉพาะรายการสินค้าที่มีการเคลื่อนไหว เหมาะสำหรับร้านยาที่จดทะเบียนเป็นบริษัทฯ สามารถใช้งานได้เลย

new_report

 

ตัวอย่าง รายงานภาษีซื้อ ใช้สำหรับร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค้าเพิ่มได้เลย…ส่วนรายงานภาษีขายก็สามารถพิมพ์ได้เลยแต่ไม่ได้เอามาแสดง ณ ตรงนี้

tax_purchase

 

ถ้าโปรแกรมที่ท่านคิดจะซื้อไม่มีฟีเจอร์แบบนี้ ต้องพิจารณา ตัดออกจากลิสท์ได้เลย

 

NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com