อับเดท 5.0.5.2


– เพิ่มระบบวางบิล ทั้งผู้ขายวางบิลเรา และเราเก็บเงินลูกค้า

 


– เพิ่มรายงานดูคลังสินค้าสาขาอื่นๆ (สำหรับร้านที่เชื่อมสาขาแล้ว)
– วางเมนูวางบิลออกมาที่ menubar หลัก/
– ย้ายเมนูตั้งค่า drug interaction เข้าไปอยู่ในตั้งค่าโปรแกรมฯ

NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com