ค่าบริการย้ายข้อมูล/ฐานข้อมูล

฿2,000.00

การนำข้อมูลเข้าโปรแกรมใหม่ สามารถทำตามได้ตามคำแนะนำตามคู่มือได้เลย แต่ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกที่จะทำเอง และต้องการให้เราช่วยนำข้อมูลจากโปรแกรมเดิม มาเข้าโปรแกรมใหม่ จะมีค่าบริการ 2000บาท

เงื่อนไข
* นำเข้าฐานข้อมูลยา/ราขายขาย/และคลังสินค้า รวม 3 ตาราง
* ท่านต้องเตรียม excel ที่มีข้อมูลกลับมาให้เรา

ถ้าต้องการ Import ฐานข้อมูลนอกเหนือจากนี้จะคิดเพิ่ม
– ฐานข้อมูลลูกค้า 3000 บาท
– ฐานข้อมูลผู้ขาย 3000 บาท

Category: