ค่าบริการย้ายข้อมูล/ฐานข้อมูล

฿3,000.00

การนำข้อมูลเข้าโปรแกรมใหม่ สามารถทำตามได้ตามคำแนะนำตามคู่มือได้เลย แต่ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกที่จะทำเอง และต้องการให้เราช่วยนำข้อมูลจากโปรแกรมเดิม มาเข้าโปรแกรมใหม่ จะมีค่าบริการ 1000บาท

Category: