Sale!

ค่าบริการเชื่อมสาขา/เดือน

฿400.00 ฿280.00

สำหรับลูกค้าที่ต้องการสร้างเชื่อมโยงสาขา เรามีบริการเชื่อมสาขาตามนี้
ชำระรายปี ลด 30% เหลือ 280/เดือน/3เครื่อง

ถ้ามีมากกว่า 3 เครื่อง จะคิดเพิ่มเครื่องล่ะ 50/บาท/เดือน/เครื่อง
เช่น มี 5 เครื่องที่เชื่อมระบบจะคิดเป็น 280+ (5-3)*50 = 380/เดือน/5เครื่อง
 

Category: