ตั้งค่าแจ้งเตือน Line Notification

  • 2023-03-11
  • How to
  • 0 Comments
  • drugstoresoft.com
You are here:
  • KB Home
  • How to
  • ตั้งค่าแจ้งเตือน Line Notification
< Back

ทำตามนี้ได้เลย..จนได้ token  ดูวิธีการออก token ของ line notification

ให้นำค่า token ที่ได้ไปกรอกตรงปุ่มนี้ —อยู่หน้าตั้งค่าโปรแกรมฯ
– (หน้าข้อมูลสินค้า)  เวลาเราต้องการแจ้งเตือนสินค้า มีการปรับราคา ก็เพียงแต่กดปุ่ม icon Line, ระบบจะแจ้งเตือนสินค้าที่เราเลือกอยู่ 🙂

NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com