การโอนคลังสินค้าระหว่างร้าน-เชื่อมสาขาแล้วแบบไม่ sync ข้อมูลสินค้า

  • 2021-09-21
  • How to
  • 0 Comments
  • drugstoresoft.com
You are here:
  • KB Home
  • How to
  • การโอนคลังสินค้าระหว่างร้าน-เชื่อมสาขาแล้วแบบไม่ sync ข้อมูลสินค้า
< Back

การใช้งานระบบต้องทำให้รหัสสินค้าเหมือนกันทุกๆ สาขา, โดยปิดไม่ให้ผู้ใช้งานสาขาอื่นๆทำการสร้างรายการสินค้าใหม่ ให้ทำได้ที่เดียวจากสาขาแม่,

โดยที่รายการสินค้าใหม่ๆ จะถูกสร้างขึ้นมาเองเมื่อมีการโอนสินค้าใหม่จากสาขาแม่ไปที่สาขา, ถ้าไม่มีการโอนสินค้าใหม่ไปที่สาขา-ที่สาขาก็จะยังไม่มีรายการสินค้าใช้งาน

1.เมื่อเชื่อมระบบสาขาแล้ว จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาให้โอนสินค้าไปสาขาอื่นๆได้ , ดูที่เมนูคลังสินค้า->tab เบิกสินค้า
2.  หลังจากสร้าง+บันทึกใบเบิกสินค้า แล้วจัดสินค้าให้ตรงกับใบเบิกเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ mouse กดเลือกที่หมายเลขใบเบิกสินค้าที่ต้องการ, แล้วกดส่งเข้าสาขา => xxxx

*คำแนะนำในการใช้ระบบนี้
– ตรวจสอบรายการสินค้าที่จัดไปให้ตรงกับใบเบิกก่อน ที่จะทำการส่งเข้าสาขา
– สาขาไม่ต้องคีย์รับสินค้าเข้าคลังแล้ว ถ้ามาจากสาขาแม่, อาจจะมีต้องคีย์บ้างกรณีสาขาลูกสั่งสินค้าตรงจากบริษัทเองบ้าง
– ราคาแต่ล่ะสาขาเป็นอิสระจากกัน100% ถ้าจะปรับราคาต้องปรับทุกเครื่อง
– การเบิกสินค้าสามารถใส่ตัวเลขเป็นจำนวนลบได้, แปลว่าเอาสินค้ากลับมาจากสาขานั้น

 

 

NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com