อับเดท 5.0.6.2

***เฉพาะรุ่น sync Function ใบสั่งซื้อ : แสดงอัตราการการขายรวมทุกสาขา double click ที่ Column Header, ช่วยให้คุมคลังสินค้าได้ดีขึ้น สมมุติมี 4 สาขา สาขา1,2,3,4 และกำหนดให้สาขาหลักคือสาขา1 อัตรา1 คืออัตราการขายของสาขาหลัก (สาขา1) อัตรา2 คืออัตราการขายรวมของสาขาอื่นๆ (สาขา2+3+4)   Function ใบสั่งซื้อ : เปรียบเทียบจำนวนสั่งซื้อกับ คลังหลัก หลังจากเพิ่มรายการในใบสั่งซื้อแล้ว ให้ double click ที่ Column Header โปรแกรมฯ จะแสดงให้เห็นว่าในคังหลักมีจำนวนสินค้าเหลือเท่าใด   ในรายงานคลังทุกสาขา : เพิ่มคำนวน — ค่า Max/Min ของจุดสั่งซื้อ โดยดูอัตราการใช้ของทุกสาขา   มีในทุกรุ่น แก้เลขล๊อตจากหน้าขายได้ .. –ต้องกำหนดสิทธิ์ก่อนว่าใครทำได้หรือไม่ได้ สรุปเพิ่มรายงานบิลขายให้เห็นยอดเงินสด ยอดโอน(ที่รับแบบไม่ใช้เงินสด) เงินทอน […]