อับเดท 5.0.6.2

***เฉพาะรุ่น sync
Function ใบสั่งซื้อ : แสดงอัตราการการขายรวมทุกสาขา double click ที่ Column Header, ช่วยให้คุมคลังสินค้าได้ดีขึ้น
สมมุติมี 4 สาขา สาขา1,2,3,4 และกำหนดให้สาขาหลักคือสาขา1
อัตรา1 คืออัตราการขายของสาขาหลัก (สาขา1)
อัตรา2 คืออัตราการขายรวมของสาขาอื่นๆ (สาขา2+3+4)

 

Function ใบสั่งซื้อ : เปรียบเทียบจำนวนสั่งซื้อกับ คลังหลัก หลังจากเพิ่มรายการในใบสั่งซื้อแล้ว ให้ double click ที่ Column Header โปรแกรมฯ จะแสดงให้เห็นว่าในคังหลักมีจำนวนสินค้าเหลือเท่าใด

 

ในรายงานคลังทุกสาขา : เพิ่มคำนวน — ค่า Max/Min ของจุดสั่งซื้อ โดยดูอัตราการใช้ของทุกสาขา

 

มีในทุกรุ่น

  • แก้เลขล๊อตจากหน้าขายได้ .. –ต้องกำหนดสิทธิ์ก่อนว่าใครทำได้หรือไม่ได้

  • สรุปเพิ่มรายงานบิลขายให้เห็นยอดเงินสด ยอดโอน(ที่รับแบบไม่ใช้เงินสด) เงินทอน –>รองรับร้านที่รับการขายแบบโอนเช่น QR PAYMENT/บัตรสวัสดิการ/ฯลฯ

 

 

  • ปรับแก้ไขชื่อบริษัท ชื่อลูกค้า ในฟอร์มต่างๆให้ดูดีขึ้น
  • เพิ่มปุ่มให้สามารถตั้งค่าระยะเวลาแจ้งเตือนวันหมดอายุ –ไม่ต้องแก้เป็นตัวๆ
  • เพิ่ม Function ในMobile App ตรวจสอบการจัดสินค้า ก่อนส่ง (เปรียบเทียบกับใบเบิกสินค้า)
NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *